Je kan een aanvraag doen bij Stichting Bert Marijne’s Legacy als je

 • Tussen de 16 en 30 jaar bent.
 • De Nederlandse nationaliteit bezit of met verblijfsvergunning woonachtig bent in Nederland.
 • Een opleiding volgt in Nederland of België, of dat wil gaan doen.
  Óf: Je inzet voor een maatschappelijk project dat hulp biedt aan jongeren in geestelijke nood, of dat wil gaan doen.
 • Geen beroep kan doen op familie, vrienden, gemeentelijke instanties of de overheid om je plannen te verwezenlijken.

Scan & Aanvraagformulier

  Maak steeds een keuze om te kijken of je voldoet aan de voorwaarden.

  1. Hoe oud ben je?*

  Ik ben tussen 16 en 30 jaarIk ben niet tussen 16 en 30 jaar

  Ben je niet tussen de 16 en 30 jaar, dan kunnen wij je helaas niet helpen. Kijk bij je gemeente of andere fondsen voor eventuele mogelijkheden.

  2. Heb je de Nederlandse nationaliteit of woon je in Nederland met een verblijfsvergunning?*

  JaNee

  Als je niet de Nederlandse nationaliteit bezit of niet in het bezit bent van een verblijfsvergunning, dan kunnen wij je helaas niet helpen. Kijk bij andere fondsen voor eventuele mogelijkheden.

  3. Heb je eerder ondersteuning gevraagd aan familie, vrienden of de overheid?*

  JaNee

  Probeer eerst ondersteuning te krijgen van familie, vrienden of de overheid. Lukt dat niet? Kom dan bij ons terug.

  Maak een keuze (verplicht)

  Geef aan wat je ontving en wat je nu nog nodig hebt.*

  Geef aan bij wie je een aanvraag deed en waarom je verzoek is afgewezen.*

  ___________________________

  Je voldoet aan de voorwaarden, ga hier verder om je aanvraag te doen

  4. Vertel ons je volledige naam*

  5. Vertel ons je volledige adres*

  6. Hoe kunnen wij je bereiken? Geef ons je e-mailadres en mobiele nummer.*


  7. Ik doe een aanvraag voor*

  StudieMaatschappelijk project voor of met jongeren in geestelijke nood

  AANVRAAG VOOR STUDIE

  A. Vertel ons over je studie. Waar wil je die gaan doen? Geef de naam van de opleiding.*

  B. Wanneer begint je opleiding?*

  C. Sta je al ingeschreven?*

  D. Vertel ons wat je visie, ambitie en plannen zijn met je studie. Je mag dit ook in een apart document bijvoegen.*

  Download hier je document(en) (max. 2 MB)

  AANVRAAG VOOR PROJECT

  A. Vertel ons over je project. Wat houdt het in?*

  B. Waarom wil je dit doen? Voor wie is het bedoeld? Wanneer vindt het plaats en wat zal de impact zijn?

  Formuleer smart en help ons om na te gaan hoe realistisch en onderbouwd je plannen zijn. Geef bijvoorbeeld referenties, namen van organisatie waarmee je wilt samenwerken en een projectbegroting.

  C. Onderbouw je verhaal met (een) document(en) waarin je ingaat op je visie, ambitie en plannen (Verplicht) (max. 2 MB)

  ___________________________

  Verklaring*

  Ik heb alles naar waarheid ingevuld
  Ik geef Stichting Bert Marijne’s Legacy toestemming mijn persoonsgegevens te gebruiken voor het in behandeling nemen van mijn aanvraag.

  Hartelijk dank voor je aanvraag. Per e-mail ontvang je een bevestiging.