Je kan een aanvraag doen bij Stichting Bert Marijne’s Legacy als je

 • Tussen de 16 en 30 jaar bent.
 • De Nederlandse nationaliteit bezit of met verblijfsvergunning woonachtig bent in Nederland.
 • Een opleiding volgt in Nederland of België, of dat wil gaan doen.
  Óf: Je inzet voor een maatschappelijk project dat hulp biedt aan jongeren in geestelijke nood, of dat wil gaan doen.
 • Geen beroep kan doen op familie, vrienden, gemeentelijke instanties of de overheid om je plannen te verwezenlijken.

Aanvraagformulier

  Velden met * zijn verplicht

  Datum aanvraag*:

  Hoe heb jij onze stichting gevonden?*

  Door wie wordt dit formulier ingevuld?*


  PERSOONLIJKE GEGEVENS AANVRAGER
  Volledige naam*:

  Woonadres*:

  Mobiel*:

  Email*:

  Leeftijd*:

  Geboren d.d.*:

  Nationaliteit / Verblijfsvergunning*:

  Bijzonderheden omtrent jouw woonsituatie*:

  Indien jij onder begeleiding bent door wie en hoe lang:

  Middelbare school (VMBO/HAVO/VWO)
  Naam school*:

  Geslaagd*:

  Zo niet, waarom:

  Cijfers eindlijst of laatste cijferlijst indien nog niet geslaagd (cijferlijst meesturen)

  Extracurriculaire activiteiten:

  Bijbaan tijdens middelbare school en hoe lang:

  FINANCIELE SITUATIE
  Inkomsten
  DUO (bevestiging DUO meesturen):

  Bijbaan tijdens studie en of vakantie:

  Zo niet, waarom:

  Bijdragen vader en/of moeder:

  Uitkering:

  Zo ja, welke:

  Uitgaven
  Collegegeld:

  Kamerhuur:

  Overige uitgaven:

  Schulden
  Studieschuld (overzicht meesturen):


  Overige schulden (overzicht meesturen):

  AANVRAAG VOOR STUDIE
  MBO/HBO/Universiteit
  Ingeschreven d.d.:

  Naam:

  Plaats:

  Studie:

  Studie begint op:

  Studieduur:

  Financieringsondersteuning
  Waar heb jij financiering voor nodig?*

  Eerder ondersteuning gevraagd aan:

  Resultaat:


  Resultaat:


  Resultaat:

  Motivatie
  Motivatiebrief moet door aanvrager zelf geschreven worden.
  Waarom heb jij voor deze studie gekozen?

  Wat zijn jouw competenties/kwaliteiten om de gekozen studie te kunnen volgen?

  Vertel ons wat je visie, ambitie en plannen zijn met deze studie.

  Wat zijn de redenen waarom jij niet bij machte bent om de kosten zelf te dragen?

  Je mag dit ook in een apart document bijvoegen

  =============================================================

  Verklaring*

  Ik heb alles naar waarheid ingevuld
  Ik geef Stichting Bert Marijne’s Legacy toestemming mijn persoonsgegevens te gebruiken voor het in behandeling nemen van mijn aanvraag.

  Hartelijk dank voor je aanvraag. Per e-mail ontvang je een bevestiging.